GrigaOnline - лікарські рослини України та фармакологія
Фітотерапія | Форум | Про авторів
А Б В Г Д Е Ж З К Л М Н О П Р С Т Ф Х Ц Ч Ш Щ Я

         
Курс Фармакології
(ISBN 966-7400-06-9 © I.В. Грига 2004)
З   М   І   С   Т


Рецензенти


Передмова

І    В С Т У П


Предмет і завдання фармакології

Історія розвитку фармакології


ІІ     О С Н О В И  М Е Д И Ч Н О Ї  Р Е Ц Е П Т У Р И
 
  ІІІ    З А Г А Л Ь Н А  Ф А Р М А К О Л О Г І Я


Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських речовин

Фактори, що впливають на дію лікарських речовин

  IV   С П Е Ц І А Л Ь Н А  Ф А Р М А К О Л О Г І Я
Р О З Д І Л  1   ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ, ЩО ВПЛИВАЮ НА ПЕРИФЕРИЧНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ


Лікарські речовини, які діють в ділянці закінчення аферентних нервів

ЛІКАРСЬКІ  ЗАСОБИ,  ЩО  ВПЛИВАЮТЬ НА  ВЕГЕТАТИВНУ  НЕРВОВУ  СИСТЕМУ

Засоби, які впливають на передачу збудження у еферентних нервах

Засоби, які впливають на холінорецептори

Засоби, які впливають на М-холінорецептори

Засоби, які впливають на Н-холінорецептори

Засоби, які впливають на адренорецептори

ПРЕПАРАТИ

Р О З Д І Л  2  ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

Засоби для наркозу

Снодійні засоби

Протиепілептичні засоби

Протипаркінсонічні засоби

Спирт етиловий

Анальгетики

ПРЕПАРАТИ

ПСИХОТРОПНІ ЗАСОБИ, ПРИГНІЧУВАЛЬНОГО ТИПУ ДІЇ

Нейролептики

Транквілізатори

Седативні засоби

Препарати літію

ПРЕПАРАТИ

ЗАСОБИ,  ЩО  ЗБУДЖУЮТЬ  ЦНС

Антидепресанти

Ноотропні засоби

Психостимулятори

Загальнотонізуючі засоби (Адаптогени)

Аналептики

ПРЕПАРАТИ

Р О З Д І Л  3    ЛІКАРСЬКІ РЕЧОВИНИ, ЩО РЕГУЛЮТЬ ПРОЦЕСИ ОБМІНУ РЕЧОВИН, ЗАПАЛЕННЯ, АЛЕРГІЇ. ІМУНОТРОПНІ ЗАСОБИ

Кислоти, луги. Солі лужних та лужно-земельних металів

Препарати пептидних гормонів, їх аналогів і антагоністів

Препарати стероїдних гормонів, їх аналогів і антагоністів

Препарати вітамінів та їх похідні

Протизапальні  засоби

Антиатеросклеротичні засоби та ангіопротектори

Засоби, що впливають на алергічні процеси та імунотропні препарати

Засоби, що впливають на систему крові

ПРЕПАРАТИ

Р О З Д І Л  4  ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФУНКЦІЇ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ


Сечогінні засоби

Кардіотонічні засоби

Протиаритмічні засоби

Лікарські речовини, які застосовуються при коронарній недостатності (антиангінальні засоби)

Засоби, що покращують мозковий кровообіг

Гіпотензивні засоби

Засоби, що впливають на функції органів дихання

Засоби, що впливають на функції органів травлення

Жовчогінні засоби та гепатопротектори

Антиоксиданти

Лікарські речовини, які впливають на міометрій

ПРЕПАРАТИ

Р О З Д І Л  5    ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ


Основні принципи хіміотерапії

Антисептичні та дезінфікуючі засоби

Антибіотики

Синтетичні протибактеріальні засоби

Протитуберкульозні засоби

Антиспірохетозні (протисифілітичні) засоби

Антипротозойні засоби

Противірусні засоби

Протигрибкові засоби

Протиглисні (Антигельмінтні) засоби

Протипухлинні (Антибластомні) засоби

ПРЕПАРАТИ

Р О З Д І Л  6    ФІТОТЕРАПІЯ (Лікування рослинами)
Р О З Д І Л  7   ГОМЕОПАТІЯ
Р О З Д І Л  8    ТОКСИКОЛОГІЯ

Гострі отруєння лікарськими засобами

Р О З Д І Л 9      ВЗАЄМОДІЯ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН
ПРЕПАРАТИ
    Д О Д А Т К И    

Матеріали до самостійної роботи

Питання для залікового модульного контролю

Завдання для набуття практичних навичок

Взаємодія лікарських речовин

Взаємодія груп лікарських речовин (за А.Н.Кудриним)

Основні скорочення, прийняті в рецептурі

Перелік препаратів, рекомендованих для залікового модульного контролю з фармакології на ІІІ курсі

Рецепти залікового модульного контролю

Пакет тестових завдань по фармакології з циклу "Крок - 1"

Хостинг от uCoz